Senate and Graduate Council Reports

2021/22 Undergraduate and Graduate Reports

February 4, 2020
1I-02-20

May 5, 2020
4A-05-20
4I-05-20

November 10, 2020
7A-11-20
7I-11-20 

March 3, 2020
2A-03-20
2I-03-20 

September 1, 2020
5A-09-20
5I-09-20 

April 7, 2020
3I-04-20 

October 6, 2020
6I-10-20 

February 6, 2020
1A-02-20-Grad
1I-02-20-Grad 

September 3, 2020
5A-05-20-Grad
6A-09-20-Grad 

December 3, 2020
9I-12-20-500 
9I-12-20-Grad *New*

April 9, 2020
3A-04-20-Grad 

October 8, 2020
7I-10-20-500 
7A-10-20-Grad *New*
7I-10-20-Grad *New*

 

May 7, 2020
4A-05-20-Grad

November 5, 2020
8I-11-20-500 
8I-11-20-Grad *New*

February 4, 2020
2020-0204-GE 

May 5, 2020
2020-0505-GE 

 March 3, 2020
2020-0303-GE 

September 1, 2020
2020-0901-GE 

 April 7, 2020
2020-0407-GE 

 

2020/21 General Catalog and Graduate Bulletin

February 5, 2019
1I-02-19 

May 7, 2019
4I-05-19 

November 5, 2019
7A-11-19
7I-11-19 

March 5, 2019
2A-03-19
2I-03-19 

September 3, 2019
5I-09-19

December 3, 2019
8A-12-19
8I-12-19 

April 9, 2019
3I-04-19

October 1, 2019
6A-10-19
6I-10-19 

February 5, 2019
2019-0205-GE

September 3, 2019
2019-0903-GE 

December 3, 2019
2019-1203-GE

March 5, 2019
2019-0305-GE

October 1, 2019
2019-1001-GE 

April 9, 2019
2019-0409-GE

November 5, 2019
2019-1105-GE 

2019/20 General Catalog and Graduate Bulletin

February 6, 2018
1A-02-18
1I-02-18

October 2, 2018
4A-10-18
4I-10-18

March 6, 2018
2I-03-18

November 6, 2018
5A-11-18
5I-11-18

September 4, 2018
3A-09-18
3I-09-18

December 4, 2018
6A-12-18
6I-12-18

February 6, 2018
2018-0206-GE

October 2, 2018
2018-1002-GE

March 6, 2018
2018-0306-GE

November 6, 2018
2018-1106-GE

September 4, 2018
2018-0904-GE

December 4, 2018
2018-1204-GE

2018/19 General Catalog and Graduate Bulletin

February 7, 2017
1I-02-17

May 2, 2017
4I-05-17

November 7, 2017
7I-11-17

March 7, 2017
2I-03-17

September 5, 2017
5I-09-17

December 5, 2017
8I-12-17

April 4, 2017
3I-04-17

October 3, 2017
6I-10-17

2017/18 General Catalog and Graduate Bulletin

February 2, 2016

1I-02-16

September 6, 2016

4I-09-16

February 7, 2017
7A-02-17
7I-02-17

March 1, 2016

2I-03-16

November 1, 2016

5I-11-16

May 3, 2016

3I-05-16

December 6, 2016
6A-12-16
6I-12-16

February 2, 2016
2016-0202-GE

September 6, 2016
2016-0906-GE

February 7, 2017
2017-0207-GE

March 1, 2016
2016-0301-GE

November 1, 2016
2016-1101-GE

May 3, 2016
2016-0503-GE

December 6, 2016
2016-1206-GE

2016/17 General Catalog and Graduate Bulletin

April 7, 2015
1I-04-15

November 3, 2015
4A-10-15

4I-10-15

September 1, 2015

2A-08-15

2I-08-15

December 1, 2015
5I-12-15

October 6, 2015

3I-09-15

February 2, 2016

6I-02-16